• W co wierzymy?

  Jesteśmy częścią Fruit of the Loom i działamy na całym świecie. Zależy nam na tym, żeby ludzie, którzy nas otaczają, byli zdrowi i szczęśliwi. Dlatego realizujemy koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu. Oznacza to, że robimy wszystko, żeby dostarczać ludziom jak najwięcej wartości i wspierać ich rozwój.

 • Co robimy?

  Dążymy do tego, żeby wywierać pozytywny wpływ na jakość życia. Szanujemy prawo, a w szczególności prawa człowieka. Promujemy zdrowy styl życia. Propagujemy zwiększanie szans na wykorzystanie indywidualnego potencjału. Rozwijamy programy edukacyjne. Udzielamy wsparcia społecznościom lokalnym.

 • Dzieci i młodzież przyszłością społeczeństw

  Jesteśmy wszędzie tam, gdzie możemy zachęcać do sportu i zaszczepiać miłość do piłki nożnej. Staramy się zachęcać dzieci do ruchu i trenowania, dlatego też uczestniczymy jako partnerzy w wielu eventach. Zarówno w dużych miastach jak i tych najmniejszych rozwijamy ducha sportu!

 • Równe szanse dla wszystkich

  Staramy się rozwijać piłkę nożną na wielu poziomach. Postawiliśmy sobie za cel rozwijanie tego pięknego sportu, który dostarcza niezwykłych, pozytywnych emocji.

 • Uhlsport jako pracodawca

  Dbamy o to, aby nasza reputacja była bardziej niż pozytywna. Bezwarunkowo szanujemy prawa pracowników i zawsze tworzymy zespoły, których członkowie mogą poczuć się jak jedna rodzina.

 • NIE dla łamania praw człowieka

  W związku z raportami dotyczącymi wykorzystywania dzieci oraz pracy przymusowej przy zbiorach bawełny w Uzbekistanie wprowadziliśmy zakaz pozyskiwania stamtąd tego surowca do naszych produktów. Zobligowaliśmy również do tego naszych partnerów biznesowych. Prowadzą oni ewidencję pochodzenia bawełny i udostępniają ją do szczegółowych kontroli.

 • TAK dla środowiska

  Jesteśmy zaangażowani w ochronę środowiska i naturalnych zasobów Ziemi. Przestrzegamy wszystkich regulacji związanych ze zrównoważonym rozwojem.

 • W trosce o wodę

  Prowadzimy działania związane ze zmniejszeniem zużycia wody w procesie produkcji. Wprowadzamy systemy ponownego wykorzystania używanej wody w celu redukcji jej zużycia. W 2013 r. zmniejszyliśmy zużycie wody o ponad MILION LITRÓW.

 • W trosce o energię

  Wprowadziliśmy programy poszanowania energii, które w 2013 r. pozwoliły zaoszczędzić 5,7 MILIONA KILOWATOGODZIN. W ten sposób zmniejszamy emisję dwutlenku węgla do atmosfery o 3914 TON. Jednocześnie zmniejszyliśmy wykorzystanie oleju opałowego o ponad 7 TYSIĘCY LITRÓW.

 • Recykling odpadów

  W 2013 r. poddaliśmy recyklingowi 84% NASZYCH ODPADÓW. Powtórnie wykorzystujemy włókna bawełny oraz tkaniny, dzięki czemu zredukowaliśmy odpady o 93,5 TONY ROCZNIE (jest to ilość odpowiadająca odpadom generowanym przez 41555 OSÓB).

 • Redukcja odpadów chemicznych

  Przeprowadziliśmy 923 PROJEKTY związane z udoskonalaniem procesów, które mają wpływ na redukcję odpadów chemicznych. Dzięki temu generujemy mniej o 1260 KILOGRAMÓW odpadów chemicznych.

 • W trosce o lasy

  Ograniczyliśmy ilość materiałów używanych do transportu i sprzedaży naszych produktów, dzięki czemu zmniejszyliśmy zużycie tektury w opakowaniach o 21405 TON.

 • Redukcja emisji gazów

  Zoptymalizowaliśmy trasy transportu naszych ładunków. Dzięki temu zmniejszyliśmy dystans o 365 732 171 KILOMETRÓW. Jest to odległość równa dziewięciokrotnemu okrążeniu kuli ziemskiej. W efekcie zmniejszamy roczną emisję gazów cieplarnianych o 6571 TON (jest to tyle samo co emisja generowana rocznie przez 1383 SAMOCHODÓW).

 • Certyfikaty

  Jesteśmy maksymalnie zaangażowani w utrzymanie najwyższych standardów etycznych. W związku z tym przyjęliśmy kodeks postępowania WRAP oraz wdrożyliśmy atest OEKO-TEX.

 • Certyfikat WRAP

  WRAP to zakrojony na największą skalę na świecie niezależny program akredytacyjny. Jego wdrożenie oznacza, że zapewniamy legalne, humanitarne i etyczne procesy produkcyjne.

 • Certyfikat OEKO-TEX

  Wszystkie nasze artykuły odzieżowe posiadają certyfikację najbardziej znanego na świecie systemu badania i certyfikacji tekstyliów. Jest to gwarancja, że nie zawierają żadnych substancji szkodliwych dla człowieka lub środowiska.